اخبار

(55D18_UHD(DVB-T2+SMART+4K
(55D18_UHD(DVB-T2+SMART+4K

50D18FHDSMARTابعاد صفحه نمایش55ʺتکنولوژی صفحه نمایشDLED A+ Panelنوع صفحه

ادامه مطلب
(50D18_FHD(DVB-T2
(50D18_FHD(DVB-T2

50D18FHDابعاد صفحه نمایش50ʺتکنولوژی صفحه نمایشDLED A+ Panelنوع صفحه

ادامه مطلب